HYDR på skoleskemaet


Skoleundervisning med HYDR


Få skræddersyet undervisning i gaming eller esport på skoleskemaet - uanset om det er til valgfag på folkeskoler, STU-forløb, FGU-klasser, specialklasser mv. på hverdage i tidsrummet mellem 08.00 og 16.00. Vi stiller gerne vores lokaler til rådighed i Søborg, Allerød eller på Frederiksberg og kommer også gerne ud og underviser i jeres egne lokaler.

Vores undervisning bliver udarbejdet ud fra fælles definerede færdigheds- og vidensmål og tager udgangspunkt i bestemte kompetenceområder med fleksible kompetencemål.

Når vores elever dyrker esport, øver de sig på at samarbejde, kommunikere, tænke kreativt og at løse problemer – alt sammen mens de har det sjovt i fællesskab. Esport er særligt motiverende for børn og unge til at deltage aktivt i undervisningen og giver dem et inkluderende fællesskab, hvor alle kan være med.

Vil du vide mere om mulighederne i at få esport og gaming på skoleskemaet? Giv os et ring eller send en mail, så tager vi en snak omkring jeres elevers behov.
Image

STU

Med fokus på individets tryghed


Vi har flere års erfaring med at udarbejde undervisningsforløb til skoler med STU-elever. I små hold med én underviser til fem elever har vi mulighed for at holde intensiv fokus med hver enkelt elev med højde for de individuelle forskelle, eleverne har.Vi har fokus på hver enkelt elev


 • Vi har fokus på rummelighed og tilrettelægger træningssessioner ud fra de unges individuelle præmisser – nogle ønsker at indgå i et team, mens andre har det bedre med at spille lidt for sig selv. Det vigtigste er, at alle får en positiv og tryg oplevelse.

 • Eleverne træner i små hold med én underviser til fem elever. På den måde sikrer vi, at hver enkelt elev bliver mødt.

 • Vi lægger en plan med skolens undervisere med individuelle læringsmål for eleverne. Eksempelvis tage beslutninger, samarbejde, at gøre plads til andre, kommunikation, lære at fejle og praktiske elementer som at lære at mestre mus og tastatur.

 • Styrk de kognitive funktioner


 • I undervisningen taler vi om at samarbejde, lytte, planlægge og lægge strategier.

 • Esport udfordrer og træner elevernes kommunikative, kognitive og motoriske evner. På den måde træner vi meget mere end de sjove spil. Vi udvikler kompetencer indenfor problemløsning, kommunikation og samarbejde og kreativitet.

 • Undervisningsmiljø med særlige hensyn


 • Vi har fokus på rummelighed og tilrettelægger træningssessioner ud fra de unges individuelle præmisser – nogle ønsker at indgå i et team, mens andre har det bedre med at spille lidt for sig selv. Det vigtigste er, at alle får en positiv og tryg oplevelse.

 • Eleverne træner i små hold med én underviser til fem elever. På den måde sikrer vi, at hver enkelt elev bliver mødt.

 • Vi lægger en plan med skolens undervisere med individuelle læringsmål for eleverne. Eksempelvis tage beslutninger, samarbejde, at gøre plads til andre, kommunikation, lære at fejle og praktiske elementer som at lære at mestre mus og tastatur.
 • Anbefalinger  Unges STU, Fonden Unges


  “HYDR's STU-forløb har forbedret elevernes evne til at kommunikere, planlægge og samarbejde.

  Jeg anbefaler derfor Spectrum skoletræning, som vores elever har benyttet med stor begejstring.”

  Susanne Hansen, Souschef
  Image

  Egedammen STU, Hillerød Kommune


  “Vi har lavet en prøvegang med forskellige elevgrupper, og det har været sjovt at se, hvor meget de rykker sig bare efter første gang.”

  Lars Aaskov Troelsen, Afdelingsleder
  Image

  FGU


  Med fokus på individets tryghed  Gaming og esport har synlig effekt på elevernes engagement i undervisningen. Et væsentligt element i vores undervisningsforløb er at motivere eleverne igennem samhørighed og personlige succeser.

  Fokus på engagement og udvikling


 • Med esporten som værktøj åbner vi elevernes opmærksomhed og motivation.

 • Esporten bruges som middel til at skabe interesse for at blive undervist og knytte bånd til klassekammerater.

 • Læring gennem gaming giver kognitive kompetencer, som eleven kan tage med sig videre i næste job- eller uddannelsesforløb.

 • Undervisningen


 • Vores undervisning handler om samarbejde og fælles interesser for eleverne: Vi skaber stærke relationer og inkluderende fællesskaber blandt skolens elever.

 • Vores trænere lægger vægt på at udvikle både elevernes individuelle færdigheder og samlede færdigheder.

 • Styrk de kognitive funktioner


 • I undervisningen taler vi om at samarbejde, lytte, planlægge og lægge strategier.

 • Esport udfordrer og træner elevernes kommunikative, kognitive og motoriske evner. På den måde træner vi meget mere end de sjove spil. Vi udvikler kompetencer indenfor problemløsning, kommunikation og samarbejde og kreativitet.

 • Esport som valgfag


  HYDR udarbejder i samarbejde med jeres skole fælles definerede færdigheds- og vidensmål og strikker et undervisningsforløb sammen ud fra dette – uanset om I har brug for undervisning i et halvt eller helt år eller blot et par måneders forløb.


  Kompetenceområder og kompetencemål  HYDR udvikler et undervisningsforløb med en kombination af hard skills findyrket gennem øvelse, repetition og digital dannelse samt soft skills ved udvikling af kreativitet, samarbejde, kommunikation og problemløsning.


  Esportsundervisning udvikler relevante og avancerede kompetencer gennem computerbaseret læring, hvor eleverne arbejder i scenarier og løser opgaver, der minder om dem, de kan møde i den virkelige verden.


  Vores undervisere gør forskellen. Succes med spilbaseret læring kræver game literacy eller ’spilkyndighed’, hvor underviseren er i stand til at koble spillet med faglige og pædagogiske mål.