HYDR SPECTRUM

Hos HYDR esport i Søborg har vi et særligt tilbud rettet mod børn og unge med en autismediagnose. Hver uge på skemalagte tidspunkter åbner vi dørene for vores ”Spektrum-medlemmer”, og vi har fuldt fokus på, at esporten dyrkes i faste, trygge rammer med stor forudsigelighed på alle punkter. Formålet er, at de unge kan samles, mødes og glædes over noget fælles – nemlig esport!

For de fleste unge med en autismediagnose er det helt afgørende, at de aktiviteter, der tilbydes, taler til de unges interesse for og lyst til at deltage i en aktivitet. Og her er HYDR esport et unikt tilbud for mange: Alle taler samme sprog. Beskeder leveres klart og entydigt, uden mulighed for fortolkning. Regler og mål er fast definerede og sjældent til forhandling. Evnen til at fokusere bliver i den grad bliver belønnet, for der er brug for hyperfokusering for at være en god gamer. Og endelig er der genkendeligheden ved selve spillene, som de fleste også kender hjemmefra og forbinder med noget trygt.

I et lyststyret fællesskab, som HYDR esport, giver vi med klart definerede mål, faste rammer og anerkendelse de unge følelsen af succes – både personligt og i et fællesskab med andre unge. Esport er for alle – og der er ingen, som passer mere eller mindre ind hos os i HYDR esport.

Image
Image
Image
Image
Image

VIL DU VIDE MERE OM HYDR SPECTRUM?

Kontakt os