SKOLETILBUD

  • Et tilbud om faste forløb til specialskoler, STU’er, inklusionsklasser mv. på hverdage i tidsrummet mellem 08.00 og 16.00.
  • Træning én eller to gange om ugen i HYDR’s lokaler i Søborg eller evt. på øvrige lokationer efter aftale.
  • Samvær og træning med andre unge og med HYDR-trænere, der har forståelse for og anerkender autismespektrum-forstyrrelser. Pædagogisk personale fra skolen sørger for transport til og fra – samt den nødvendige pædagogiske støtte under træningen.
  • Et miljø og en organisering, der tager hensyn til sanseforstyrrelser og behov for forudsigelighed.
  • Træningsseancer hvor vi taler om at samarbejde, lytte, tage hensyn, planlægge og lægge strategi. Alt sammen for at blive en bedre gamer.
  • Fysiske aktiviteter, fx enkle styrke- og afspændingsøvelser, der gavner gamerkroppen, eller en gå/ løbetur.